June 12, 2024

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާ ޓެލެތޯނަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން 2 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ 2،169،826.32 ރުފިޔާގެ ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

June 12, 2024

މަސްވެރިން އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަނީ

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

June 12, 2024

ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ މިއަދަކީ ދިވެހިން، ފަލަސްތީނަށް އެންމެ ގިނައިން އެހީވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެދުމަށް

މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފެށުނު ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން މިރޭ 12 ޖެހުމާ ހަމައަށް މާލެ ސިޓީގެ 13 ސަރަޙައްދެއްގައި ފަންޑު ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެކައުންޓް ޓްރާންސްފާކުރެވޭނެ ގޮތް ވެސް އެ ޓެލެތޯންގެ ތެރެއިން ވަނީ ފަހިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ދިވެހި ފައިސާއިންނަމަ 7730000655865 އަދި ޑޮލަރުން ނަމަ، 7730000655866 އެކައުންޓަށެވެ.

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

June 12, 2024

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމުގައި ދީލަތިކަން އިންތިހާއަށް ދާންޖެހޭ - ރައީސް މުއިއްޒު

ކިޔާލަން
ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރު

އައްޑުވަސް ލޯމާ

އައްޑުވަސް މަނަސް