ޚަބަރުސްޕޯޓްސް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑި ޔޯން އަށް ޔޫރޯގައި ނުކުޅެވޭނެ

June 11, 2024

Share this story

ލިޔުނީ

އަށްޑުވަސް,

ޔޫރޯ2024ނެދަލެންޑްސް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޑި ޔޯން އަށް ޔޫރޯގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފި އެވެ.solexsolex

މިޑްފީލްޑަރ ޑި ޔޯން އަށް އަނިޔާވީ ކްލަބް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ މުބާރާތަށް ނެދަލެންޑްސް އިން ތައްޔާރުވީ ޑި ޔޯން އަށް ކުޅެވިދާނެ ކަމަށް ބަލާ ސްކޮޑްގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. ޑި ޔޯންއަށް ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ކޯޗު ބުނީ މުބާރާތުގައި ކުރިން ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި 4-0 ން އައިސްލެންޑް ބަލިކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

27 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރުގެ ކުޑަހުޅަށް އަނިޔާވީ މާރޗް މަހުއެވެ. މުބާރާތުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވާދަކުރާނީ ޕޮލެންޑާ އެވެ. ގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނެނީ ފްރާންސާއި އޮސްޓްރިއާއެވެ.